HesterWijenberg-Shiatsu.png

Intake en behandeling


Bij klachten

De eerste sessie duurt c.a. 1 uur en een kwartier .
We bespreken de behandelvraag en de achtergrond. Vaak staat een klacht niet op zichzelf en spelen er allerlei factoren mee. Ook beweging, voeding, leefstijl en emotionele facetten kunnen desgewenst aan de orde komen. Voorafgaand aan de behandeling vindt diagnose van de tong, pols en buik (hara) plaats, o.m. aan de hand van de Vijf Elementen. Het onderstaande logo is hiervan afgeleid:

profile picture.png

De vervolgbehandelingen duren ongeveer 1 uur eens in de 1-4 weken.
Tussentijds evalueren we. Naarmate de klacht afneemt wordt de behandelfrequentie afgebouwd. Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de klacht en hoe lang deze al bestaat. Natuurlijk kan de Shiatsu niet aanslaan of kan er een reden zijn om niet door te willen gaan, dan zoeken we naar een goed alternatief.


Preventief

De eerste sessie duurt c.a 1 uur en een kwartier.
De vervolgbehandelingen duren ongeveer 1 uur eens in de 4-8 weken.

Shiatsu-behandeling-groen-roze.png