Focusing

HesterWijenberg-Shiatsu.png
 

Wat is Focusing?

Focusing is ontstaan in de psychotherapie, en is voortgekomen uit de cliëntgerichte (Rogeriaanse) benadering. Eugene Gendlin is de grondlegger van Focusing.

Focusing is het innerlijk luisteren naar een lichamelijk ervaren gevoel. Dit gevoel wat je in je lichaam ervaart kan betrekking hebben op een vraag, een keuze, een onbestemd gevoel, een onopgelost probleem, een pijnlaag, een bepaald thema enz. Focusing is een holistische benaderingswijze en zoekt niet naar de oorzaak van waarom energie is gestokt. Een psychotherapeutische sessie is eveneens niet de bedoeling, wel het ervaren van het lichamelijke gevoel en de kwaliteit daarvan. Op deze manier kunnen geïsoleerde delen weer integreren, zodat de oorspronkelijke eigenheid hervonden wordt en de levensenergie weer kan stromen. De manier waarop dat gaat is door te leren om zonder oordeel en zonder richting te geven, het lichamelijke gevoel te ervaren en te vertrouwen op de zelfhelende kracht van het lichaam.

Shiatsu en Focusing

Het principe van het zelf helend vermogen, de wijsheid van het lichaam, alsmede de eigen verantwoordelijkheid zijn elementen waar ook Shiatsu mee werkt. Vanuit de Oosterse Geneeswijzen wordt er bij het kijken naar mogelijke oorzaken van ziekte o.a. met de 5 Elementen (Wu-Xing) gewerkt. Oorzaken van ziekte kunnen volgens de Wu-Xing zijn interne oorzaken, externe oorzaken, alsmede de Emoties. Deze Emoties worden verbonden aan de Zang Fu (organen) en zijn o.a. verdriet (Long meridiaan), woede (Lever meridiaan), angst (Nier meridiaan), zorgen maken (Milt meridiaan), excessief denken (Maag meridiaan) en buitensporige vrolijkheid (Hart meridiaan).
In het Westen begint men ook steeds meer te beseffen, dat onze emoties een connectie hebben met ons lichamelijk welbevinden. Het interessante aan Focusing is dat deze emoties er kunnen zijn, terwijl je ondertussen een niveau dieper dieper zakt. Je kunt op die manier contact gaan maken met de laag die onder de emotie ligt: de laag van het gevoel.

Het effect van Focusing

Aanraking in combinatie met bewustwording kan een ervaring van aanwezigheid tot gevolg hebben. Hierbij kunnen zich meerdere gevoelslagen aandienen. Het ‘bij’ het gevoel blijven, zonder zich af te wenden en zonder zich ermee te identificeren vormt een belangrijk deel van het focusproces. Door hiermee te oefenen, kun je ruimte creëren in jezelf om dingen te laten ‘zijn’. In die ruimte kan stilte ontstaan. Vanuit daar kan er ook meer rust, autonomie en vertrouwen groeien, met jezelf als de regisseur van je eigen binnenwereld. Dit is een innerlijke relatie met jezelf.


Aanwezig zijn in het moment

Focusing is niet gericht op het oplossen van een probleem en ook niet op het bewerkstelligen van een verandering. De basishouding bij Focusing is het aanwezig zijn in wat er is. Het is gericht op het ervaren, en wel van het proces van het innerlijk luisteren naar het lichamelijke gevoel (Felt Sense). Een gevolg kan wel zijn, dat er daardoor innerlijk verschuivingen plaats vinden.

Opleiding Focusing en Bodywork

Omdat Focusing veel raakvlakken vertoont met waar het bij Shiatsu om gaat, ben ik erdoor geboeid geraakt. Nu ik mijn opleiding Voedingsleer (TCM) heb afgerond, ga ik beginnen met ‘Focusing en Bodywork’. Dit is een 1-jarige opleiding aan de Holos Academie te Utrecht. Ik ben benieuwd naar wat ik kan leren en hoe ik dat kan toepassen bij Shiatsu behandelingen.

tree-838667__340.jpg


Eugene Gendlin introduces Focusing (Pt.1 International Conference Toronto)
https://youtu.be/j7PEC5Mh5FY

Eugene Gendlin introduces Focusing (Pt.2 - 2000 International Conference)
https://youtu.be/zmL4zjVi8Dk